TZ č.1610 v prodeji

TZ č.1610 v prodeji

Můžete se stát našimi fanoušky na facebooku a sledovat tak aktuální informace. Klikněte ZDE
Od září 2012 máme svoji magnetku. Přijdtě si ji pořídit a vyzdobte si například ledničku. Více o magnetických místech ZDE

Armáda na Pražské čáře

 

Článek o formování jednotek na obranu hlavního města a o vzniku jednotek SOS. Průběh květnové a zářijové mobilizace roku 1938 na pražském předpolí...                                                           

 

      ARMÁDA NA PRAŽSKÉ ČÁŘE


   Na pražském předmostí se nejen budovalo opevnění a překážky, ale formovaly se i strážní oddíly, které střežily jak staveniště, tak i vybudované objekty. Ty totiž posádky obsazovaly až při vojenském nebezpečí, jinak byly prázdné a uzamčené. Stráže procházely zadaným úsekem a kontrovaly pevnůstky, zda se tu nepohybují podezřelé osoby, v okolí se nefotografuje, neporušenost zámků apod. Strážní oddíly tvořili vojáci pěších pluků 5, 28 a 38.

  V roce 1936 byla vytvořena ,,Stráž obrany státu“ (SOS). Měla za úkol rychlé obsazení důležitých komunikací, budov a též objektů LO. Tuto složku tvořili příslušníci četnictva, státní policie, finanční stráže a vojenských záložníků z blízkého okolí. Bylo vytvořeno 30 praporů SOS pro obranu v pohraničí a jeden pro Prahu a její okolí. V září 1938 vytvořili ,,sosáci“ též
uzávěrové hlídky na přístupových komunikacích k hlavnímu městu.

  Květnová ,,částečná mobilizace“ znamenala první aktivaci opevněného pražského předmostí. Dne 20.května 1938  rozhodlo čs. velení po  informacích o ohrožení našich hranic k povolání části záloh. Stav armády se z počtu  180 000 mužů zdvojnásobil. Mužstva pěších pluků 5 a 28 byla posílena též příslušníky pražského praporu SOS. Svým bezchybným průběhem byla tato mobilizace vysoce ceněna u našich spojenců.

  Pro vlastní obsazení objektů lehkého opevnění, a to nejen v okolí Prahy, se v polovině roku 1938 začaly stavět pluky ,,zajištění lehkého opevnění“ (ZLO). Pro Pražskou čáru to měly být čtyři pluky č.201-204, které stavěly p. pl. 5, 28, 38 a 47. Mužstva záloh byla svolávána z obcí blízko opevnění, neboť se počítalo s jejich znalostí okolí a se zvýšenou morální motivací při obraně. Při zářijové mobilizaci však vojáci pluků ZLO ještě nebyli vycvičeni v boji v LO, v obsluze kulometů apod. Naopak vojáci prezenční služby měli na konci 30.let perfektní výcvik a spolu s kvalitní výzbrojí se řadili mezi nejlepší ozbrojené síly.

  Vyhlášení ,,bojové pohotovosti“ 22.září 1938 znamenalo další aktivaci pevností na Pražské čáře. Mužstva pražských p. pl. 5 a 28 za několik hodin obsadila objekty v okolí komunikací a tak byl kontrolován veškerý pohyb v okolí Prahy. 23.září 1938 byla vyhlášena ,,všeobecná mobilizace“ a tím byly formovány další jednotky potřebné pro obranu hlavního města. Vojáky prezenční služby měly posílit pluky ZLO 201-204,dělostřelecký oddíl, ženijní a pracovní roty. Opevněné předmostí Prahy mělo hájit zhruba 24.000 vojáků.

  Tento objekt bránili v září 1938 vojáci ll.prap. / p.pl.204. Prostor od Smečna přes Doksy, Družec až k Nižboru patřil do obranného úseku pěšího pluku 204. Sídlo velitele praporu bylo ve Velké Dobré, velitel pluku pak sídlil v Unhošti


Použitá literatura: R.Lášek  Pražská čára - 1995

01.04.2013 20:02:06
kvhdoksy
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one